Alle indlæg af Webmaster

KIFs nye klubhus

I kan være stolte af, hvad I har opnået

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Eskild Sloth Andersen, roste KIF og Klokkerholm for at have et godt sammenhold, som nu har resulteret i et nyt klubhus

Solen skinnede i mere end én forstand, da omkring et par hundrede mennesker samlede sig på det område på stadion i Klokkerholm, som engang for mange år siden blev brugt til skøjtebane. Det var tydeligt at se på ansigterne, at det, der nu skulle ske, var noget dejligt og længe ventet. Det var nemlig første spadestik til det nye klubhus, som KIF har arbejdet så hårdt og intenst for i mange år. Formanden for KIF, Margit Chemnitz, gik rundt og så helt henført ud. Op til flere gange sagde hun: ”Det er simpelthen fantastisk, det her!”

Et godt samlingspunkt

Eskild Sloth Andersen, som er formand for kommunens Fritids- og Kulturudvalg, tog det første spadestik. I sin tale fremhævede han, at han var både stolt og beæret over at være med til at starte et projekt, som har været så længe undervejs. ”Der har været en del besværligheder undervejs, men I har stået sammen om det her i Klokkerholm, både private og erhvervsdrivende. I har støttet op om det og kan være stolte af, hvad I har opnået. Det, som starter i dag, bliver et godt samlingspunkt for byen.”

To afgørende faktorer

Så var det Margits tur til at tage et spadestik. Hun måtte om nogen være selvskreven til det. Selvfølgelig har hun haft et udvalg bag sig, men hun har i alle årene været frontfiguren, som har oplevet både glæder og nedture i forbindelse med klubhus-projektet, men nu var det glæden, som var i højsædet. Hvor meget det betød for hende, kunne høres på hendes stemme, da hun sagde: ”Det her har vi glædet os til gennem snart 10 år! I allerførste omgang blev projektet skrinlagt af økonomiske grunde, men nu er det en realitet, og det skyldes mange personers indsats gennem årene, men jeg vil især fremhæve to faktorer, som har ført til det lykkelige resultat: For det første den enorme opbakning i byen – både økonomisk og moralsk. Det fortæller os, at dette ikke blot bliver KIFs hus, men hele byens, og at det kan bruges til andre formål end lige fodbold. For det andet er det Hellevad-Ørum Sparekasses Fond, som har bevilget en virkelig pæn sum i flere omgange. Selve arbejdet starter i løbet af en uges tid med lokale håndværkere. Vi glæder os ualmindeligt meget til at se, hvordan det skrider frem.”

Rejsegilde i september

Efter at Maurice som en af de yngste af de kommende brugere af huset havde taget det sidste spadestik, steg han sammen med Eskild og Margit op på bladet af en stor gummiged fra Ørum Maskinstation for at lade den forsamlede verdenspresse forevige øjeblikket. Gummigeden kommer som nævnt hurtigt i gang på pladsen, for allerede om en uges tid starter jordarbejdet som noget af det første.

Det ca. 400 kvm. store klubhus opføres i gule mursten med sort tag og koksgrå vinduer, og man regner med, at der bliver rejsegilde i begyndelsen af september, og hvis alt går efter planen indvielse i marts 2010.

 

 

 

Indviet i 1947

Arne Andersen, Calle Haase, Henning Pedersen, Ove Testholm og Ove Chemnitz var specielt inviteret til begivenheden, idet de er æresmedlemmer af KIF. ØA fik bagefter en snak med Arne Andersen fra Hallund, som er tidligere formand for Kulturudvalget i den gamle Brønderslev Kommune og tidligere formand for KIF. Arne Andersens barndomshjem lå i Hellevad, og han spillede fodbold i KIF. Barndomshjemmet brændte på et tidspunkt, og da hans far var i gang med at ansøge om materialer til en genopbygning af gården, fik han besøg af daværende sognerådsformand Martin Jørgensen, som spurgte, om han ikke ville søge lidt ekstra materialer hjem, så det overskydende kunne bruges til et klubhus på stadion.

 

Det gik som planlagt, og 8. juni 1947 kunne man indvi det nuværende klubhus, og Arne Andersen, som dengang var 10 år, deltog sammen med resten af byens ungdom i festlighederne.

Der vil løbende blive informeret om arbejdet på det nye klubhus på www.klokkerholmif.dk

Første spadestik

Nu er klubhuset endelig en realitet, og derfor indbydes alle spillere, trænere og forældre til at overvære det første spadestik.

Vi tager det første spadestik til det nye klubhus på lørdag d. 18. april 2009 kl. 10.00

For at man kan se, at vi er en aktiv klub, vil vi gerne, at I møder op i fodboldtøj.

Alle er velkomne.

Se iøvrigt klokkerholmif.dk

Påskeudstilling Dronninglund Slot

Påskeudstillingen i Slotskælderen på Dronninglund Slot
fejrer i år 20 års jubilæum. Åben samtlige påskedage fra kl. 11-17.

Det er med en helt speciel glæde og følelse, at keramiker Jette Abildgård i år ser frem til påskedagene,
idet det er 20 år siden, dørene første gang blev slået op til det, der skulle vise sig,
at blive en succesrig årlig tradition, hvortil 5-6.000 besøgende årligt besøgte
påskeudstillingen i de specielle kælderlokaler på Slottet.

”Det er med glæde, men også en hel del vemod, at vi igen kan åbne for en
forhåbentlig lige så spændende udstilling som i de tidligere år” siger hun.

Med glæde, fordi det altid har været en fornøjelse at se, hvor mange mennesker,
der har fundet glæde og inspiration gennem de afholdte udstillinger. Og samtidig
glæde blandt udstillerne, idet gæsterne har anerkendt og sat pris på de udstillede
værker og erhvervet sig et stykke kunst.

Men det er som sagt også med vemod, idet Jette Abildgård nu sætter punktum for denne række
af påskeudstillinger på Dronninglund Slot.

”Jeg vælger at stoppe ”på toppen” i kælderen” siger hun. Forøvrigt helt i tråd med Slottets egne fremtidsplaner
for lokaliteterne, idet husets erhvervsmæssige drift også har ændret sig gennem de forgangne 20 år.

20 fantastiske år
Hvis jeg skulle give denne 20. påskeudstilling en undertitel, må det være ”Kiss&goodbye”.
Mere positivt kan det næsten ikke siges. Et kys for alt det gode, der er forbundet med
de 20 fantastiske år…og goodbye…og rigtig, rigtig mange gange tak for denne gang, med gode ønsker
for fremtiden og stor tak til alle, der har bidraget, enten som besøgende, som udstiller eller som hjælper.
Det har til tider været hårdt…men fantastisk.

Fremover håber udstillingens arrangør gennem alle 20 år Jette Abildgård, selvfølgelig på at se rigtig mange af gæsterne
i andre udstillingssammenhænge.

Syv kunstnere deltager på udstillingen plus 5 specialindbudte.
På dette års jubilæumsudstilling er der ud over de 7 deltagene kunstnere,
yderligere indbudt 5 kunstnere, som repræsentanter fra de tidligere års påskeudstillinger.

De deltagende kunstnere på jubilæumsudstillingen er billedkunstner Lene Frederiksen, Maler Elisabeth Asli, keramiker Jette Abildgård, maler Hans-Jørn Hessner, Maler Rikke Nygaard og maler Poul Esting, der alle er kendte ansigter og udstillere fra tidligere år. Ny og særlig indbudt er billedkunstneren Steffan Herrik, der deltager med sine internationale kendte gumozoer.
Med to værker hver deltager desuden: Maler Ulla Becker, maler Kirsten Rudiengaard, maler Gustaw Iwinski, maler Peter V. Nielsen, maler Lisbeth Gjørtz Fast.

På denne sidste påskeudstilling er der ekstraordinært fernisering onsdag aften for indbudte gæster.
Derefter er udstillingen åben samtlige påskedage fra kl. 11-17. Og som sædvanligt er der god mulighed for at nyde det stor Ta´selv-kaffebord på Slottet i udstillingsdagene (dog ikke lørdag)..

Vi håber selvfølgelig på et stort ryk-ind her på denne sidste påskeudstilling…akkurat som i alle de forgangne år, slutter Jette Abildgård.

Keramiker
Jette Abildgård
Hornshøjvej 36, Klokkerholm
9320 Hjallerup
24633639

 

Hellevadvej. Et brev fra en Borger

Kære Medborgere, Instutioner og Erhversliv i Klokkerholm og omegn.

En lille opfordring som forhåbentlig kan være til gavn for mange.
Jeg har i dag, den 7. september 2008 sendt mit brev angående trafikken og cyklende børn på Hellevadvej afsted til flere i Brønderslev Kommune (se venligst indlæg,: Et brev fra en Borger.)
Jeg har bestemt mig for, at jeg ikke giver op, før jeg ser handling og jeg håber at i vil yde jeres bidrag hertil.
Hvis du er enig i at der burde være bedre forhold for cyklende store og små på Hellevadvej, så send venligst en mail med dit navn og din adresse til hellevadvej@yahoo.com. Herefter sender jeg disse mails videre til de folkevalgte og udvalgte formænd som er ansvarlige i det her spørgsmål.
Jeg vil informere om “slagets” gang på denne hjemmeside.

På forhånd af hjertet tak, til alle der støtter denne sag.

Anette Jessen Myatt
Hellevadvej
Klokkerholm
 

NYT!  8. September.2008.
Foreløbig svar fra Borgmesterens kontor og fra Byrådsmedlem Henning Jørgensen.

 

Kære Anette Jessen Myatt
Borgmester Mikael Klitgaard bekræfter herved at have modtaget din henvendelse af 7. september 2008 vedrørende trafikfarlig skolevej ved Klokkerholm. Din henvendelse er oversendt til Fagenheden for Teknik og Forsyning til behandling. Når fagenheden har behandlet sagen, vil du høre nærmere derfra. Kopi af denne mail er sendt til Peer Thisted, Karsten Frederiksen, Finn Bjerning og Henning Jørgensen, som har modtaget den oprindelige henvendelse fra dig.
Venlig hilsen Mona Jensen Fællessekretariatet, Brønderslev Kommune Tlf. 99 45 44 05
 
 

Hej Anette.
Tak for mailen. Jeg er ganske enig med dig. Jeg tager ud for at se på strækningen, men i øvrigt er det vigtigt at få ordnet de “basale” behov, før vi begynder med de mere højtflyvende ideer, som blomster mv. Hvad er flere kummer blomster værd i f. t. et barneliv? Eller bare utrygheden for forældre og børn? Desuden er det måske det bedste tiltag i sundhedens tjeneste – at få flere børn til at cykle eller gå i skole. Jeg prøver at tage fat på sagen. Hav selv en god dag og pas godt på dine børn.
MVH Henning Jørgensen
 
 NYT!  11. September.2008.
  Kære Byrådsmedlem og berørte medlemmer i Kommunens udvalg.                                

 

I henvisning til min tidligere henvendelse: Hellevadvej, Et brev fra en Borger. Tillader jeg mig hermed at stille en række spørgsmål som jeg ønsker besvaret.

 

Århus kommune har gennemført en større undersøgelse for at synliggøre tal og økonomi og ikke mindst de menneskelige aspekter i forebyggelse af trafikofre.

Det har ført til at man i Århus kommune har fundet ud af, at hvis man forsøger at overholde færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan som skal forsøge at nedbringe antallet af alvorlige trafikulykker med 40 pct. inden 2012, så vil Århus kommune være i stand til at spare 35 til 40 mio. kr. om året på efterbehandling. Dette sammenholdt med at der er sket en fordobling af kommunernes egenbetaling til disse hårdt ramte mennesker, efter kommunesammenlægningerne må da være en kæmpe incitament for at tænke på tværs af, dels kommunens forskellige udvalg, og dermed pengekasser samt med den forebyggende tanke som handlingsredskab. Som jeg ser det, handler det her om både Børn og unge, da de udgør 2 af hovedgrupperne i trafikofrene, hele Sundhedsområdet, Fritids og kulturområdet og beskæftigelsesområdet da sikre cykelstier og veje, kan øge folkesundheden og reducere medicinering, sygehusophold, sygedagpenge, udgifter til efterbehandling af trafikofre, skabe bedre vilkår for social mobilitet og muligheder i forhold til fritidsinteresser, netværk,m.m. Miljø, alle ved det er bedre at cykle, end at køre i bil.

 

Herudover kommer omkostninger i forbindelse med tab af produktionsevne, udgifter til Falck og Politi, dårligere skattegrundlag og velfærdstab, Blandt andet fordi en mindre sikker kommune er knap så attraktiv for tilflyttere.

 

At investere i kommunens veje og stier er altså en helhedsorienteret indsats, både i omsorg og ressourcetænkning for de enkelte borgere, men også økonomisk.

 

Så dette er også en opfordring til at man ved forhandlingsbordet er klar over at alle medlemmer har et ansvar for helheden i kommunen. Så man ikke kommer til at tænke at valget står mellem trafikkampagner og sikkerhedsmæssige forbedringer af vejnet kontra omsorg for eksempelvis kommunens ældre, for så vil området for sundhed og omsorg jo klart vinde. Men kan Brønderslev kommune se omsorgen for borgerne på tværs og i et større tidsperspektiv, vil mange flere vinde!

 

Mine spørgsmål er:

 

Har Brønderslev kommune forsøgt eller tænkt sig at lave en redegørelse over trafikulykker i kommunen?

 

Har Brønderslev kommune uarbejdet en trafiksikkerhedsplan for den nye kommune, med optegning af trafikfarlige veje og stier – og hvornår og i hvilken rækkefølge man gør noget ved det?

 

Har Brønderslev kommune lavet tiltag til at man tænker trafiksikkerhed ind i alle kommunens handlinger på tværs af diverse udvalg?

 

Med Venlig Hilsen

Anette Jessen Myatt

 
 Nyt! 12 September.2008
 Der er kommet nogle tilkendegivelser fra Borgerne i Klokkerholm, men der er brug for mange flere!! Nordjyske har valgt at skrive en artikel om vores farlige skolevej. Jeg har haft en samtale med Karsten Frederiksen, Formand for Teknik og Miljø og han fortæller at der er planer om at opsætte blomsterkummer ved indfaldsvejene, altså ved landvadhøj og ved kirken! Det er IKKE godt nok! Senest har jeg sendt endnu en skrivelse til hele Byrådet, samt alle medlemmer i diverse udvalg i Brønderslev Kommune.
 

Open by night 2008

Sommer by night i Klokkerholm løber af stablen fredag den 22 august og har følgende program:

17.00 Byens foreninger “tager omgange” i årets sponsorcykelløb hvor de dyster med/mod hinanden i et flyvende tempo og kører penge i kassen til vinterens aktiviteter – “Den der fører” under løbet, er ingen mindre end Lars Bech der er kendt som stadionspeaker på Ålborg Stadion.

18.00 Pattegris, pølser og fadøl serveres af Venstre og Borgerforeningen.

18.00 – 22.00 De lokale “Kino Band” spiller på scenen.

18.30 Lars Bech “kommer forbi” og bortauktionerer varer til fordel for nyt KIF klubhus.

19.30 Trylleshow for børnene.

20.00 “TV-Bingo” med den kendte vært Peter Skram – masser af flotte præmier til vinderne.

22.00 Vi siger tak for i år – håber vi ses igen næste år.

Der er tilmeldt boder med mange tilbud og vi får besøg af hjemmeværnet med køretøj og soldater.
Kom og nyd en sjov og hyggelig aften i Klokkerholm.

Sct. Hans fest ved Møllesøen

Mandag den 23 juni fejrer vi Sct. Hans fest ved Møllesøen
Fakkeloptog starter kl. 19.30 og vi tænder bålet ca. kl. 20
Båltaler i år er Ole Skov Thomsen.
Efter bålet er der mulighed for at bage snobrød, vi serverer gratis kaffe og
der er is til børnene – sponseret af Martin fra SuperBest.
Der kan købes øl og vand på pladsen.

Med venlig hilsen
Klokkerholm Borgerforening

KIF 90 Års fødselsdag

Klokkerholm IF har 90 års fødselsdag
– som vi fejrer for byen lørdag d. 7. juni 2008

Endvidere kan jeg fortælle, at der er mulighed for at købe mad og drikkevarer hele dagen i hallen.
Om aftenen er alle bestyrelsesmedlemmer, trænere, instruktører, æresmedlemmer + påhæng inviteret til jubilæumsfest om aftenen. Der er inviteret over 90 gæster – en aften vi glæder os rigtig meget til.

Hent programmet her 

dannebrog 

Med venlig hilsen

Margit Chemnitz

Borgerforeningen Maj 2008

 

 

Generalforsamling

 

På vores generalforsamling var der genvalg til bestyrelsen og ved den efterfølgende konstituering blev posterne fordelt som de var før generalforsamlingen.

 

Erhvervsnyt

 

Klokkerholm har fået en ny butik – ikke på “strøget” men ude i de smukke bakker nord for byen – det er Ellen der har åbnet butik “Holmenlund brud og fest” med festtøj og brudekjoler på Larsgaardsvej 5. Ellen samarbejder med en andet kendt Klokkerholm firma Fest eliten og en ny spiller på banen Freelance fotograf Claus Elversøe Hellevadvej 10. Sammen kan de klare bryllupsfesten eller hvad der ønskes fejret. Se mere på hjemmesiderne www.holmenlundbrud.dk www.festeliten.dk og www.elversoe.dk – men pas på man kan let blive fristet!

 

Friluftsgudstieneste

 

2. pinsedag holdes Hellevad og ørum Kirker en fælles friluftsgudstjeneste ved Klokkerholm Møllesø kl. 14 – det bliver på arealet ved bålpladsen op imod Alleruvej, så alle har mulighed for at være med uden at skulle forcere bakkerne omkring Søen.

 

Kommende arrangementer

 

Rent trav omkring Klokkerholm Møllesø er flyttet til torsdag den 8. maj – vi mødes kl. 19 ved fisketrappen – og går en fælles tur omkring Møllesøen og indsamler papir m.m. Efter turen vil Borgerforeningen sørge for kaffe og brød til alle der deltager.

 

Forårsmarked afholdes på P-pladsen ved SuperBest lørdag den 17 maj kl. 8.00 til 12.00. Markedet starter med gratis morgenkaffe og rundstykker – sponseret af Sparekassen Vendsyssel.

Som noget nyt i år kommer Brønderslev Kommunes teknik og miljøudvalg. De er på markedet fra kl.9 til 10 og alle har mulighed for at komme og møde udvalgsformand Karsten Frederiksen + vej formand m.fl. Så har du ønsker til disse omkring veje, friarealer m.m. har du muligheden for at drøfte dem direkte – udvalget kan ikke love noget på dagen, men tage ønsker og forslag med hjem. Dette initiativ erstatter et møde der sidste år blev holdt på Beboerhuset omkring de samme emner.

SuperBest har købt masser af sommerblomster, jord m.m. som sælges til markedspriser og der bliver boder fra en række andre bl.a. cykeldele, krukker og haveflis.

 

Hundelort

På vores generalforsamling blev ovenstående drøftet og flere var utilfredse med at de jævnligt møder hundelort på fortovene i Klokkerholm – og stadion blev også nævnt. Vi blev opfordret til at gøre noget ved sagen – så hermed er der sendt en bøn til hundeejerne om at rydde op når der luftes hund.

Infokanalen på fællesantennen

Efter mange år som redaktører af kanalen stopper Lisbeth og Finn Thirup. Fra l maj er det Lone Andersen Borgergade 30 der varetager nyhederne på kanalen. Så husk at give hende besked om arrangementer i Klokkerholm. Denne opfordring gælder også byens hjemmeside www.klokkerholminfo.dk som også er glad for info om arrangementer og nyheder fra byen.

Gratis motion

Der er også i år fælles motion i Klokkerholm – mandag cykler vi fra Kirkepladsen kl. 19.00 – turen varer ca. l time og der er flere muligheder for at afkorte turen undervejs, så den bliver en passende længde for dig.

Tirsdag går vi fra Beboerhuset Klintevej 8 også kl. 19.00.

Begge dele er gratis – så kom og få lidt socialt samvær og en god samvittighed.

Og til slut – husk at Rent traver flyttet til torsdag den 8 maj og alle er velkomne til forårs marked med boder og trailersalg

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Klokkerholm Borgerforening

Påskeudstilling på Dronninglund Slot

Forberedelserne til den årlige Påskeudstilling på Dronninglund Slot er i fuld gang.

Skærtorsdag kl. 13.00 slås dørene op til den traditionsrige fernisering i Slotskælderen på Dronninglund Slot.
En udstilling, der hvert år tiltrækker mange kunstinteresserede fra nær og fjern.
Keramiker Jette Abildgård, Klokkerholm byder for 19. gang i træk velkommen til nogle spændende påskedage, hvor der er lighed for at se de nyeste værker udført af 5 gæsteudstillere og 3 lokale kunstnere.

De deltagende kunstnere er i år:

paaske_udstilling_2008Keramiker Jette Abildgård – Klokkerholm
Maler Poul Esting – Stubbekøbing
Maler Elisabeth Sli – Dronninglund
Billedhugger Jens Peter Kellerman – København
Smykkekunstner Lisbeth Dauv – København
Maler Hans-Jørn Hessner – Dronninglund
Maler Rikke Nygaard – Tversted
Maler Tove Holm-Petersen – Klarup.

 

Udstillingen rummer denne gang værker indenfor områderne keramik, malerier, smykker og skulpturer.
Til selve ferniseringen får de 8 kunstnere fornemt selskab af sangerne Anders Teigen og Martin Loft, der akkompagneres af  Thomas Christiansen på klaver.
Påskeudstillingen i  Slotskælderen besøges hvert år af tusindvis af gæster, hvoraf også nogle kommer langvejs fra. For mange er det blevet en årlig tradition, at lægge turen forbi Påskeudstillingen på Dronninglund Slot, der gennem alle 19 år har borget for fine kunstoplevelser og høj kvalitet.
Slotsrestauranten følger op på aktiviteterne og tilbyder et overdådigt Ta´selv-kaffebord, med hjemmelavede lækkerier (dog ikke lørdag).
Udstillingens åbningstider er i år ændret Skærtorsdag, hvor der undtagelsesvist lukkes kl. 15.30.
Alle øvrige påskedage er der som sædvanligt åbent fra kl. 11.00 – 17.00 

For evt. yderligere oplysninger kontakt  

Keramiker
Jette Abildgård
Hornshøjvej 36, Klokkerholm
9320 Hjallerup
Værksted 98 28 46 86
Mobil 24 63 36 39