Møllesøen

at Klokkerholm møllesø blev tørlagt i 1914 og genetableret i 1979 af Klokkerholm samvirke.
Møllesøen løber ud i Klokkerholm møllebæk, et tilløb til Ryå. Søens største dybde er ca. 2 m.
Møllesøen er en ca. 7 ha stor genskabt sø, hvor der tidligere havde været en mindre mølledam.