Alle tiders Kirkekor – er det noget for dig

Alletiders børnekor i Klokkerholm

Kan du lide at synge?
Har du lyst til at synge i kor?
– så er Hellevad-Ørum Kirkekor måske noget for dig!

Hellevad-Ørum Kirkekor starter igen  efter sommerferien torsdag den 20. august 2015
kl. 15.15 – 16.15 i musiklokalet på Klokkerholm Skole.

Kirkekoret har eksisteret siden 1989 og medvirker ved gudstjenester og kirkekoncerter i Hellevad og Ørum Kirker. Desuden spiller kirkekoret en vigtig rolle i kirkernes gudstjeneste- og kirkeliv.

Kirkekoret er for alle børn fra 3. klasse og opefter – både piger og drenge. Kirkekoret medvirker til udvalgte gudstjenester, ca. 15 gange årligt, hvor de udover salmerne også synger motetter.

Derudover medvirker kirkekoret også til kor-stævner med dygtige instruktører og andre kirkekorsangere fra hele Nordjylland, gospeldag med årets konfirmander, fælles 2. Pinsedag i samarbejde med kirkekorene i nærområdet, og ikke mindst til kirkekoncerter – heriblandt julekoncert i Hellevad Kirke og forårskoncert i Ørum Kirke.

Der lægges stor vægt på hyggeligt samvær og på at få mange gode kor-oplevelser. Der vil muligvis også blive arrangeret aktiviteter som biografture og udflugter. Kirkekoret er lønnet efter endt prøvetid.

Korprøverne finder sted torsdage kl. 15.15 – 16.15 i musiklokalet på Klokkerholm Skole, dog ikke i skoleferierne og på helligedage.

I kirkekoret lærer du…:

at bruge stemmen og udvikle den.
støtte, vejrtrækning, hovedklang, kropsholdning, stemmetræning mv.
rytme- og nodelære, dans og bevægelse.
salmer og sange – både klassiske og rytmiske, nye og gamle.
en- og flerstemmighed.
at optræde til gudstjenester og kirkekoncerter.
at få gode kor- og sangoplevelser med hinanden.

Krav for at være med i kirkekoret:

at du møder til så mange korprøver og gudstjenester som muligt.
at du kan lide at synge.
at du bidrager positivt til det sociale samvær i kirkekoret.

Indmeldelse i kirkekoret:
Tilmelding til kirkekoret sker ved henvendelse til organist Lasse Christensen – gerne via e-mail: lasse.indbakke@gmail.com – ellers pr. telefon 28 39 77 90.