Klokkerholm hallen

En landskabelig tilgang til byudvikling