Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Endnu et guldfund på Byrhøj ved Klokkerholm?

Det vil vise sig! Vendsyssels historiske museum og Klokkerholm – byen i landskabet holder et detektorrally for 3. år i træk. Denne gang afsøges et helt nyt område ved Byrhøj. Sidste år blev der gjort et betydeligt guldfund, som blev udlånt af nationalmuseet og udstillet på museet i Hjørring i sommerens udstilling Guld, magt og slægt.
Nu bliver området igen gennemsøges af en flok detektorfolk, og i spidsen står Vendsyssel historiske museum og arkæolog Morten Larsen.
Byrhøj er en del af bopladsen Stentinget, som ligger på en højderyg lige i udkanten af Klokkeholm. Netop placeret her lige i midten af Vendsyssel. På dette tidspunkt fra år 500 e.Kr. og 400 år frem, førte alle veje i Vendsyssel til Klokkerholm? Eller helt præcist til handels-, værksteds og magtcenteret Stentinget. Stentinget ligger oppe på Jyske Ås. Stentinget har altså eksisteret takket være et veludbygget og omfattende vejnet, der har kunnet muliggøre, at Stentinget kunne opretholde bebyggelsens status. Fra pladsen og gravhøjen Byrhøj er der en fantastisk udsigt mod syd og vest. Områdets overhoved har her haft et godt overblik over Vendsyssel –
Området blev delvist udgravet i 1990 og her blev der gjort betydelig fund. Disse fund består hovedsageligt af smykker, vægtlodder og smykker, som i dag kan ses på Nationalmuseet. Der er tale om en stor handelsplads, og flere arkæologer mener, at her kan der gøres endnu flere fund. Lørdag den 2.9 skal bopladsen Stentinget og Byrhøj ved Klokkerholm gennemsøges ved hjælp af et korps af inviterede detektorfolk. Hele arrangementet er sat i stand i at samarbejde mellem Vendsyssel historiske museum og ”Natur og historie” under byen i landskabet i Klokkerholm. Dagen igennem er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge detektorfolkets arbejde på pladsen. Arealet omkring Byrhøj bliver opmålt og skal gennemsøges, hvorefter alle fund bliver registreret.
Dette detektorrally er en gentagelse af undersøgelserne de to foregående år. Det er blot andre felter, der skal afsøges. Dette er måden, hvorpå man kan registrere hyppigheden af fundene og med en opmåling af, hvor de nøjagtigt er fundet. Fundene den 2.9 er afgørende for, om udvalget og museet gennemfører endnu et detektorrally næste år.
”Natur og historie” står for den praktiske del, dog med hjælp. Fredag den 1.9 er Klokkerholm skoles 5. og 6. kl. sat i spidsen for opmålingen af de mange felter. Samtidig kan eleverne blive klogere på vores historie og arkæologers arbejde. Eleverne har arbejdet med Byrhøj inden arrangementet og er velkomne til også at komme og hjælpe om lørdagen. Invitationen gælder også de forældre, som kunne være interesserede i at deltage.
Udvalget har ansøgt fredningsnævnet om at få udført de tiltag, som er beskrevet i fredningen fra 1990. Dette indebærer at få etableret en parkeringsplads og en sti til Byrhøj i efteråret, så det bliver nemmere at besøge dette unikke sted. Desuden bliver der lavet infotavler og et område med borde/bænke i ”gryden” i Byrhøj.  Der er mange planer, som skal gøre området mere tilgængeligt for publikum, så området ikke kun besøges en gang om året.
Lørdag den 2.9 er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge museets arbejde og høre mere om fundene. Lokalhistorisk arkiv i Klokkerholm har lavet en plancheudstilling om Byrhøjs historie, som kan ses i teltet ved Byrhøj på detektordagen. Samtidig søger lokalhistorisk arkiv interesserede, som vil være med til at starte en studiekreds om emnet.
 
Mvh
Jette Skiveren

Nye kloakker i Klokkerholm

Peter Hamborg fra Brønderslev Forsyning, .

 informerede ang. ny kloakering i Klokkerholm

Projektet forventes at påbegynde i år 2018 og bliver lavet i 4-5 etaper og en varighed af ca. 5 år.

Borgerne får nærmere information i dec. måned.

Prisen vil variere fra 3000-25000 kr. pr. grundejer.

Er den enkelte husstand i tvivl om, der allerede er lavet 2-strengs kloaksystem, er det muligt at undersøge i dette kommunens Byggerisagsarkiv.

For husejere med kælder anbefales det, at få installeret en pumpe samtidig, da mange ellers kan få problemer med en våd kælder, da grundvandet stiger.

Ved skelbrønden er det ydermere en god ide at få en rottespærre indbygget, og den må IKKE være af plastik.

Kommunen kommer til alle husstande inde start, og de forventer at starte projektet ved Go-On tanken og fortsætte ad Borgergade.

Desuden rådes alle husejere til at checke, om de har en stikledningsforsikring, ellers er det en god ide at tegne en.

Borgermøde

Kom til Borgermøde i KIF’s klubhus

I 2018 skal Klokkerholm have nye kloakker. Jan Aarup og Peter Hamborg, Brønderslev Forsyning A/S, kommer og gennemgår, hvad den kommende separatkloakering går ud på. De forklarer hvilke forhold der er gældende og svarer på spørgsmål.
Onsdag d. 8. marts kl. 19.00
 
– Hvordan påvirker den kommende kloakrenovering i Klokkerholm dig?
– Alle foreninger i Klokkerholm fortæller om hvad de har gang i.
– Nyt fra Borgerforeningen
– Nyt fra Byen i landskabet
 
Pause – Kaffe og kage
Umiddelbart herefter afholdes
 
Generalforsamling for i Byen i landskabet
 
Dagsorden:
– Valg af dirigent.
– Formandens beretning.
– Beretning fra eventuelle udvalg.
– Fremlæggelse af regnskab.
– Behandling af indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
– Valg af revisorer.
– Eventuelt.
 
Her kan du få kontakt med udvalgene hvis netop du skulle have lyst til af være med i arbejdet for byen.

TJENESTEFOLKS VILKÅR PÅ LANDET

Sogneeftermiddag

TJENESTEFOLKS VILKÅR PÅ LANDET

Onsdag den 23. november kl. 14.00

I præstegårdens konfirmandstue

Bredkærsvej 22, Klokkerholm.

v. Museumsinspektør Lykke Olsen, Brønderslev

Arr. Hellevad og Ørum menighedsråd og Klokkerholm Lokalhistoriske Arkiv

 

Omtale:

Tjenestefolks vilkår på landet

Museumsinspektør Lykke Olsen fra Museerne i Brønderslev besøger præstegården i Klokkerholm onsdag eftermiddag den 23. november. Med sig har hun fortællingen om livet som tjenestekarl og –pige helt tilbage til 1600-tallet og op til vor tid. Lykke Olsen gør brug af et par personlige historier fra 1900-tallet og følger op med powerpoint show. Undervejs serveres der kaffe.  Denne eftermiddag arrangeres i samarbejde mellem Klokkerholm lokalhistoriske arkiv og Hellevad og Ørum menighedsråd. Alle er naturligvis velkomne.

 

1108723_76812844

Kom til Borgermøde i KIF’s klubhus

Onsdag d. 28. september kl. 19.00

  •       Samarbejde på tværs  v/ Karen Lindemann – Galten
  •       Ideudviklingsprojektet v/Søren Sillesen
  •       forebyggelse af indbrud v/Politibetjent fra Brønderslev
  •       Detektorrally. Hvad ved vi om Byrhøj v/Museumsinspektør, Morten Larsen
  •       Nyt fra Borgerforeningen
  •       Nyt fra Byen i landskabet

Kaffe og en bid brød

      Workshop for brug af byens kalender

Efter borgermødet vil der være mulighed for at få vejledning og hjælp til brug af kalenderen for din forening. v/ Jan Clausen

Indvielse af Jyske Aas ruten

En cykeltur for hele familien
 
Klokkerholm indvier cykelruten
Klokkerholm – Stjerneplads syd – og retur
lørdag den 7. maj.
Medbring picnickurv til turen. Natur og historie serverer kaffe og kage på Kvindbjerghøje.

Program:
11.30 Hans Jørgen Melvej indvier ruten ved Møllesøen
  Herefter cykletur ad ruten til Stjerneplads Syd.
 
12.00  Ankomst til Stjernepladsen. Hans Jørgen Melvej
  fortæller om pladsen og ideerne bag.
 
12.20 Pause – Medbragt picnickurv spises.
 Udvalget sørger for øl og vand
 
13.15 Afgang mod Kvindbjerghøje
 
13.30 Kaffe og kage på Kvindbjerghøje
  Herefter cykles retur til Klokkerholm Møllesø

Babysalmesang 2016 i Hellevad Kirke

Babysalmesang 2016 i Hellevad Kirke

Babysalmesang er et musikalsk tilbud for babyer fra 2-10 måneder med enten mor eller far. Babysalmesang handler om at skabe kvalitetstid gennem musik, sang, bevægelse, rytmik og stemning i samspil med mor/far og barn. Sang og musik er med til at stimulere dit barns kreative udvikling. Derudover er du med i et fællesskab med andre børn og forældre i lokalsamfundet.

Vi synger og nynner salmer, puster sæbebobler, vugger babyer i tæpper, kigger på stjerner, lytter til musik, danser med baby i skødet, tænder lys i døbefonten samt meget andet.

Det handler ikke om, hvordan du synger. Dit barn elsker lyden af din stemme. Ja, baby synes det er verdens bedste lyd. Derfor skal du på ingen måde være bekymret for det sanglige. Det kommer først og fremmest an på at få en god og anderledes oplevelse sammen med din baby.

Der kræves ingen folkekirkemedlemskab eller religiøse overbevisninger for at deltage. Alle er velkomne!

Organist Lasse Christensen instruerer og leder sangen. Vi synger ikke alle salmevers, men øver os blot på første vers.

En lektion varer 35-40 min. og foregår onsdage klokken 10.00 i Hellevad Kirke. Holdet starter onsdag den 20. april 2016 og samles 10 gange. Efterfølgende drikker vi kaffe og spiser rundstykker, mens vi 'snakker af'. Der er plads til 10 babyer på holdet og det er gratis at deltage.

 

Mød op og giv dig selv og dit barn en god og anderledes oplevelse i kirkerummet!

Babysalmesang i Hellevad Kirke 2016

Tilbuddet foregår i et tæt samarbejde med Hjallerup Kirke, så babysalmesangere fra Hjallerup er derfor også meget velkommen til at deltage! 

 

FAKTABOKS

Datoer: Alle onsdage fra den 20. april 2016 til og med den 22. juni 2016.

Tid: Klokken 10.00 til ca. 11.30.

Sted: Hellevad Kirke – Bredkærsvej 2B – Klokkerholm – 9320 Hjallerup.

Pris: Kr. gratis.

Medbring: Tæppe, som baby kan ligge på.

Instruktør: Organist Lasse Christensen.

Tilmelding: …sker til organist Lasse Christensen på telefon/SMS 28 39 77 90 eller e-mail: lasse@hellevadkirke.dk

Ved tilmeldingen bedes oplyst navn på forældre og barn, babys fødselsdag, adresse/by, telefon/SMS og e-mailadresse, kaffe- eller te-drikker og evt. andre kosthensyn. Derudover andre forhold, som kan være gavnligt at vide.

 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.00 – 13.00.
 
DEL et par timer af din søndag med verdens fattigste kvinder og meld dig som indsamler:
– Ørum ved henvendelse til Else Marie Pedersen, telefon 98 28 11 79.
– Klokkerholm ved henvendelse til Birthe Agerbæk Jensen, telefon 23 32 22 58.
 
Efter indsamlingen serveres en let anretning i konfirmandstuen.
 
 
 

Høstgudstjeneste og kartofler

Søndag 27. september kl. 15.00 i Hellevad Kirke Lyt til landmandens prædiken, smag kartoffelspecialiteter, se udstilling om kartoffelavel, leg med kartofler (for børn), køb kartofler og frugt mm. Det sker alt sammen i forbindelse med høstgudstjenesten, hvor lokale og foreninger bakker stort op.

(Kom i god tid! fra kl. 14.30 er der kaffe og høstbilleder i kirken.) Frugt, grønt, brød mm. modtages med tak til salgsboden, der støtter Hjemløse i Aalborg og Folkekirkens Nødhjælp