Alle indlæg af Lars Skiveren

Nye kloakker i Klokkerholm

Peter Hamborg fra Brønderslev Forsyning, .

 informerede ang. ny kloakering i Klokkerholm

Projektet forventes at påbegynde i år 2018 og bliver lavet i 4-5 etaper og en varighed af ca. 5 år.

Borgerne får nærmere information i dec. måned.

Prisen vil variere fra 3000-25000 kr. pr. grundejer.

Er den enkelte husstand i tvivl om, der allerede er lavet 2-strengs kloaksystem, er det muligt at undersøge i dette kommunens Byggerisagsarkiv.

For husejere med kælder anbefales det, at få installeret en pumpe samtidig, da mange ellers kan få problemer med en våd kælder, da grundvandet stiger.

Ved skelbrønden er det ydermere en god ide at få en rottespærre indbygget, og den må IKKE være af plastik.

Kommunen kommer til alle husstande inde start, og de forventer at starte projektet ved Go-On tanken og fortsætte ad Borgergade.

Desuden rådes alle husejere til at checke, om de har en stikledningsforsikring, ellers er det en god ide at tegne en.

Borgermøde

Kom til Borgermøde i KIF’s klubhus

I 2018 skal Klokkerholm have nye kloakker. Jan Aarup og Peter Hamborg, Brønderslev Forsyning A/S, kommer og gennemgår, hvad den kommende separatkloakering går ud på. De forklarer hvilke forhold der er gældende og svarer på spørgsmål.
Onsdag d. 8. marts kl. 19.00
 
– Hvordan påvirker den kommende kloakrenovering i Klokkerholm dig?
– Alle foreninger i Klokkerholm fortæller om hvad de har gang i.
– Nyt fra Borgerforeningen
– Nyt fra Byen i landskabet
 
Pause – Kaffe og kage
Umiddelbart herefter afholdes
 
Generalforsamling for i Byen i landskabet
 
Dagsorden:
– Valg af dirigent.
– Formandens beretning.
– Beretning fra eventuelle udvalg.
– Fremlæggelse af regnskab.
– Behandling af indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
– Valg af revisorer.
– Eventuelt.
 
Her kan du få kontakt med udvalgene hvis netop du skulle have lyst til af være med i arbejdet for byen.

Kom til Borgermøde i KIF’s klubhus

Onsdag d. 28. september kl. 19.00

  •       Samarbejde på tværs  v/ Karen Lindemann – Galten
  •       Ideudviklingsprojektet v/Søren Sillesen
  •       forebyggelse af indbrud v/Politibetjent fra Brønderslev
  •       Detektorrally. Hvad ved vi om Byrhøj v/Museumsinspektør, Morten Larsen
  •       Nyt fra Borgerforeningen
  •       Nyt fra Byen i landskabet

Kaffe og en bid brød

      Workshop for brug af byens kalender

Efter borgermødet vil der være mulighed for at få vejledning og hjælp til brug af kalenderen for din forening. v/ Jan Clausen

Detektorrally på Byrhøj

Vendsyssel historiske museum og Klokkerholm arrangerer detektorrally på Byrhøj den 3.9.

Og hvad er Byrhøj? En del af bopladsen Stentinget, som ligger på en højderyg lige i udkanten af Klokkeholm. Fra pladsen og gravhøjen Byrhøj er der en fantastisk udsigt mod syd og vest. Områ-dets overhoved har her haft et godt overblik over Vendsyssel – stedet er dateret fra 100 – 1000 e. kr. som en stor handelsplads. Området blev delvist udgravet i 1990 og her blev der gjort betydelig fund. Disse fund består hovedsageligt af smykker, vægtlodder og smykker, som i dag kan ses på Nationalmuseet. Der er tale om en stor handelsplads, og flere arkæologer mener, at her kan der gøres endnu flere fund. Nu skal pladsen gennemtrevles af en flok detektorfolk, og i spidsen står Vendsyssel historiske museum og arkæolog Morten Larsen
Lørdag den 5.9 skal bopladsen Stentinget og Byrhøj ved Klokkerholm gennemsøges ved hjælp af et korps af inviterede detektorfolk. Hele arrangementet er sat i stand i at samarbejde mellem Vend-syssel historiske museum og ”Natur og historie” under byen i landskabet i Klokkerholm. Dagen igennem er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge detektorfolkets arbejde på pladsen. Arealet omkring Byrhøj bliver opmålt og skal gennemsøges, hvorefter alle fund bliver registreret.
Dette detektorrally er en gentagelse af undersøgelsen for et år siden. Det er blot andre felter, der skal afsøges. Dette er måden, hvorpå man kan registrere hyppigheden af fundene og med en op-måling af, hvor de nøjagtigt er fundet. Udvalget håber, at kunne gennemføre endnu et detektorrally næste år.
”Natur og historie” står for den praktiske del, dog med hjælp. Fredag den 2.9 er Klokkerholm sko-les 5. og 6. kl. sat i spidsen for opmålingen af de mange felter. Samtidig kan eleverne blive klogere på vores historie og arkæologers arbejde. Eleverne har arbejdet med Byrhøj inden arrangementet og er velkomne til også at komme og hjælpe om lørdagen. Invitationen gælder også de forældre, som kunne være interesserede i at deltage.
Udvalget arbejder desuden med at få etableret en parkeringsplads og en sti til Byrhøj i efteråret, så det bliver nemmere at besøge dette historisk interessante sted. Desuden bliver der lavet info-tavler og et område med borde/bænke i ”gryden” i Byrhøj.  Der er mange planer, som skal gøre området mere tilgængeligt for publikum.
Lørdag den 3.9 er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge museets arbejde.
 
 

Indvielse af Jyske Aas ruten

En cykeltur for hele familien
 
Klokkerholm indvier cykelruten
Klokkerholm – Stjerneplads syd – og retur
lørdag den 7. maj.
Medbring picnickurv til turen. Natur og historie serverer kaffe og kage på Kvindbjerghøje.

Program:
11.30 Hans Jørgen Melvej indvier ruten ved Møllesøen
  Herefter cykletur ad ruten til Stjerneplads Syd.
 
12.00  Ankomst til Stjernepladsen. Hans Jørgen Melvej
  fortæller om pladsen og ideerne bag.
 
12.20 Pause – Medbragt picnickurv spises.
 Udvalget sørger for øl og vand
 
13.15 Afgang mod Kvindbjerghøje
 
13.30 Kaffe og kage på Kvindbjerghøje
  Herefter cykles retur til Klokkerholm Møllesø

LAG Nord Generalforsamling

Kom og hør sandheden: "Provinsen er økonomisk stærk, og den lykkes bedre med uddannelse og integration, og afleverer hvert år milliarder til de store byer."

Men det vil ændre sig hvis ikke centraliseringen stoppes! 

v/forfatter og folketingsmedlem     KAARE DYBVAD 

Torsdag d. 14. april 2016  kl 18.00 Hos Pixel Art – Liljevej 2, 9750 Østervrå     

Indbydelse generalforsamling 2016 – LAG NORD

Gratis adgang –   Alle er velkomne

 Dagsorden: 

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetæller
4) Beretning
5) Årsregnskab
6) Budget
7) Indkomne forslag
8) Valg af formand    Frode Thule Jensen          
9) Valg til bestyrelsen

På valg er følgende:
Borger:  Ivan Leth, Jette Løgsted, Birthe Løgtved,
Erhverv: Jens Holmsberg, Kathrine Jensen – ønsker ikke genvalg
Foreninger: Poul Berg, Gerda Jensen, Søren B. Sørensen,

10 ) Valg af revisor
10 ) Evt. 

 

Borgermøde

Kom til Borgermøde i KIF’s klubhus
Onsdag d. 16. marts kl. 19.00

Tema: Skal den nye pryd på torvet være en:
Stendysse eller Bronzealderdysse
 
Agenda for mødet
– Hvad vi kan gøre for at gøre byen mere attraktivt at flytte til  v/ Jørgen Larsen LandBo-Nord
– Klokkerholm skole…v/ Skoledistriktsleder Hans Jørgen Bech
– Skolebestyrelsen i fremtiden v/Skolebestyrelse formand Flemming Wittenberg
– Nyt fra Borgerforeningen
– Nyt fra Byen i landskabet
 
Pause – Kaffe og en bid brød
Umiddelbart herefter afholdes
 
      Generalforsamling for i Byen i landskabet
 
Dagsorden
– Valg af dirigent.
– Formandens beretning.
– Beretning fra eventuelle udvalg.
– Fremlæggelse af regnskab.
– Behandling af indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
– Valg af revisorer.
– Eventuelt.

Snart Cool Cash i Sparekassen

Vores pengeautomat skulle have været i drift fra d.d. ,så det igen var muligt
at hæve kontanter i Klokkerholm.

Desværre har vores pengeautomat været udsat for hærværk den 31.12.15
kl. 19.16. Det kan tydeligt ses på overvågning, at det er et barn og hans far.

Vi arbejder på at få løst problemet hurtigst muligt. Vi beklager.

Godt nytår
Hilsen
Sparekassen Vendsyssel

Borgermøde i Klokkerholm – Byen i landskabet

Torsdag d. 10. september kl. 19 i Klokkerholm Hallen

Ud over status på en lang række af aktiviteter i Klokkerholm, herunder evt. fund på Byrhøj i den kommende weekends detektorrally, vil mødet handle om Klokkerholms fremtidige skole.

I dag d. 1. september sidder Børne og Skoleudvalget i Brønderslev kommune, og gennemgår svarene og ikke mindst de spørgsmål der er blevet stillet i forbindelse med høringsfasen. Der er nemlig i forbindelse med høringsfasen rejst flere spørgsmål end tilkendegivelser vedrørende den nye skolestruktur.
Skolerne i Klokkerholm, Asaa og Jerslev står til at miste overbygningerne. Men som Klokkerholm skolebestyrelse spørger ”Så længe der er elever til to spor på Klokkerholm Skole, kan vi lave en knaldhamrende god skole. Så hvorfor fjerne en totalt velfungerende overbygning?”.
Overbygningen vil ellers blive lagt ind under Hjallerup skole, som de i de næste 10 år ikke vil have plads til.
Så det er ikke bare skoleeleverne, som skal transporteres langt. Også lærer og ledere vil pendle mellem skolerne og spilde vigtig tid på landevejen. Tid som burde komme elever og samarbejde mellem lærerne til gode.
Mange af disse spørgsmål vil vi få mulighed for at få svar på det kommende borgermøde, hvor Lone Lex fra Børne og Skoleudvalget deltager. Efterfølgende vil vores skoleleder på Klokkerholm skole, Helle Faber, fortælle om de udfordringer, Klokkerholm skole rent fagligt står over for ved en evt. godkendelse af skolestrukturen i byrådet d. 16. september.

Vi vil også høre lidt om den kommende Halloween-fest i Klokkerholm, som skal involvere hele byen og gerne mange fra oplandet d. 31. oktober i år.

Programmet er som:

– Fordele/ulemper ved den kommende skolestruktur v/Lone Lex
– Udfordringer/muligheder for folkeskolen v/ Helle Faber
– Halloweenfest i Klokkerholm v/Margit Chemnitz
– Nyt fra Borgerforeningen
– Hvad fandt vi på Byrhøj v/Søren Sillesen
– Status ”byen i landskabet” v/Lars Skiveren

Der vil blive serveret kaffe og en bid brød

Hvis du ikke har set det nye fitnesscenter i hallen, vil der også være mulighed for dette før og efter mødet.

Bestyrelsen 
Klokkerholm – Byen i landskabet

Underskriftsindsamling

Danmark er præget af mange års ukritisk centralisering i det offentlige og satsning på de største byer og erhvervene dér, som har skabt en skævvridning af landet og accelereret befolkningens flytning mod byen, også kaldet urbanisering.

Denne udvikling har i stigende grad fået negative konsekvenser for vores samfund ved at en altafgørende vækst og udvikling i landdistrikter og yderområder er gået tabt, til skade – ikke blot for de ramte områder – men for udviklingen og værdiskabelsen i hele vores velfærdssamfund.

På trods af centraliseringen og urbaniseringen har kommuner, virksomheder og borgere skabt flotte resultater, men udfordringerne er markante og vi står aktuelt i valgkampen overfor spørgsmålet: KNÆKKER DANMARK?

Vi ønsker bedre rammevilkår og bedre udviklingsmuligheder, så landdistrikter og yderområder kan skabe udvikling og vækst til gavn for hele samfundet. Vi ønsker fællesskabet og sammenhængskraften tilbage i samfundet på tværs af landet. Vi ønsker ET HELT DANMARK I BALANCE.‪‬‬‪‬‬‪‬‬‪‬‬

Landdistrikternes Fællesråd har derfor lavet en underskriftsindsamling, hvor vi viser politikerne, hvad der skal til for at få Et helt Danmark i balance, og at vi er MANGE, der ønsker dette for vores land.
Underskriftsindsamlingen bliver organisationens opråb til politikerne om at sætte emnet Et helt Danmark i balance på deres dagsordener her i valgkampen.
• Vi ønsker bedre muligheder for at udvikle virksomheder, arbejdspladser og være iværksætter i områder uden for de større byer.
• Vi ønsker bedre mulighed for at kunne placere attraktiv bosætning lokalt.
• Vi ønsker adgang til finansiering af boliger og erhverv i alle landets kommuner og postnumre.
• Vi ønsker uddannelserne placeret over hele landet.
• Vi ønsker bedre infrastruktur og en digital infrastruktur, som sikrer mobil- og internetdækning i alle landets egne.
• Vi ønsker, at alle borgere skal have god adgang til kommunale og regionale services som skoler, børnepasning og de almene og akutte sundhedsydelser.
• Vi ønsker decentralisering frem for centralisering herunder flere statslige arbejdspladser placeret rundt i hele landet fremfor i hovedstaden.
• Vi ønsker at gøre op med de negative billeder, der tegnes af os, der bor i Danmarks landdistrikter uanset, om man kommer fra Skagen i Nord eller Gedser i Syd eller Thyborøn i Vest eller Svaneke i Øst. De gode eksempler på virksomheder, iværksættere, aktive landsbyer og foreninger og ildsjæle fortjener mere plads i medierne end de negativt-ladede historier om Udkantsdanmark etc. 
Vi behøver ikke særbehandling blot lige vilkår, så vi kan anvende de styrker, potentialer og muligheder, vi har lokalt.

Vi bor alle i Danmark og betaler skat, så bør vi også kunne leve et helt liv i det lokale Danmark. Der skal være plads til alle – både mennesker, som vil bo på landet og mennesker, som foretrækker byerne. Vi er hinandens forudsætninger, vi får alle hjulene til at dreje rundt, og vi er alle glade for de egne, vi bor i.
Hvis man ønsker at være med i underskriftsindsamlingen er man sammen med Landdistrikternes Fællesråd med til at sige, at hele Danmark skal prioriteres og tilgodeses, når der træffes politiske beslutninger og samfundsgoder skal fordeles.


Fakta

Underskriftsindsamlingen kan findes på vores hjemmeside www.landdistrikterne.dk eller direkte på: http://www.skrivunder.net/et_helt_danmark_i_balance

Læs mere om Landdistrikternes Fællesråd’s arbejde med rammevilkårene gældende for de danske landdistrikter. På: www.landdistrikterne.dk/fokusomrader