Alle indlæg af Jan Clausen

Filmstudiekreds

Torsdage 18. januar, 1. og 15. februar 2018

– tre filmaftner i vintersæsonen, som igangsættere og inspiration til samtale om nogle af de store livsspørgsmål.

Program er tilrettelagt med fokus på kortfilm under temaet ”Sig det som det er” og foregår i Konfirmandstuen, Bredkærsvej 22, Klokkerholm.

 

Alle filmaftnerne starter klokken 19.00 og deltagelse er gratis. Studiekredsen arrangeres i et samarbejde mellem menighedsrådene og Klokkerholms Aktive Kvinder.

Erik Lindsø holder et foredrag om humor og livsmod

"Det handler om at ændre mismod til livsmod, og jeg gør det ved at tage fra de muntre og give til de skuffede," siger Erik Lindsø – forfatter, kulturjournalist og højskolemand – om sit foredrag i Konfirmandstuen i Klokkerholm, tirsdag den 6. februar kl. 19.00.

 

Erik Lindsø anvender humoren til at give en kærlig opsang til dem, som han kalder de langtidsskuffede, bekymringsparate levebrødspessimister – dem, der gør verden til et alvorstungt, livstrættende sted at være. "Jeg har hørt en af dem sige: ’Hvad hjælper det at være en hestehoved foran, hvis det går ned ad bakke?" – Det er sådan et livssyn, vi må vaccinere imod. Og Erik Lindsø kommer med vaccinen i sit foredrag i Klokkerholm pakket ind i gode historier snøret til med humorens bid.

 

Erik Lindsø er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere. Han bor i Sorø, men kom som barn på Hellum- og Hellevadegnen, hvor hans bedsteforældre og familie boede.

 

Foredraget er arrangeret i et samarbejde mellem Hellevad, Ørum og Hjallerup Sognes Menighedsråd og Klokkerholm Borgerforening.

Lysets komme fejres i Hellevad og Ørum Kirker

Kyndelmissen fejres i året på forskelligvis i Hellevad og Ørum Kirker, med henholdsvis en lysmesse i og en vesper.

 

Hvad er kyndelmisse?

Kyndelmisse er den danske oversættelse af det latinske ord for lysmesse Candelarum Missa. Candelarum betyder lys og missa betyder messe. I folkemunde kaldtes dagen førhen også for Kjørmes Knud, og fejres når halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået, nemlig den 2. februar, den såkaldte midvinter.

Kjørmes-gilder, som nogen måske kender, er betegnelse for de fester, der tidligere blev holdt på landet for at markere midvinteren. I 1800-tallet var kyndelmissen en milepæl, hvor bonden gjorde forrådet op. Festerne var tit sammenskudsgilder med mad. En gammel dansk tradition foreskriver pandekager og øl til kyndelmisse.

 

En rytmisk lysmesse

Er man til levende stearinlys og kormusik sunget af unge piger, så kommer man ikke forgæves tirsdag den 30. januar i Hellevad Kirke kl. 19.00. Kirkens ungdoms- og kirkekor synger nemlig en lysmesse bestående af musik, som er knyttet til udvalgte læsninger fra Biblen om lysets komme til jorden. Musikken er hovedsaligt af Tore W. Aas fra Oslo Gospel Choir. Korene medvirker under ledelse af organist Lasse Christensen. Der vil være mulighed for selv at tænde et lys.

 

Tidebøn med middelalderkor

Hvis man aldrig har set en nonne i fuld ornat, eller hørt gregoriansk korsang sunget på latin, så har man alletiders chance i Ørum Kirke søndag den 4. februar kl. 16.00. Nonne- og munkekoret Voer Cantat medvirker ved søndagens kyndelmissegudstjeneste og synger en vesper som på katolsk tid. En vesper er den tidebøn, der i den katolske kirke traditionelt bedes dagligt ved solnedgang. Den består hovedsagelig af et antal salmer fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente, en kort læsning med korsvar og Marias lovsang.

 

Voer Cantat består af nonner og munke, og primært har sit virke på middelalderdagene i uge 29 på Voergaard Slot. Korets dirigent er Rikke Kursch, som til daglig er organist i Skagen Kirke. Koret er desuden på hjemmebane, da de igennem flere år har haft deres korprøver i Ørum Kirke.

 

I forbindelse med vesperen indsættes Sandra Fossdal Nielsen som sognepræst af provst Lise Lundgreen. Efterfølgende tages traditionen op med pandekager og øl, hvor alle er velkomne med i Ørum Kultur- og Forsamlingshus, og man kan få lejlighed til at hilse på præsten.

 

Sandra Fossdal Nielsen er ny sognepræst

Cand-theol. Sandra Fossdal Nielsen er pr. 1. februar 2018 ansat som sognepræst ved Hellevad og Ørum Kirker. Hun er 29 år og flytter ind i præstegården med sin mand, Lars, og børnene Alexander og Gudmund på henholdsvis 2 og 10 måneder.

 

Sandra er nyuddannet teolog fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet og har efterfølgende går på Pastoralseminariet i Aarhus. Hun skal ordineres i Aalborg Domkirke torsdag den 25. januar 2018 kl. 17.00, samt indsættes søndag den 4. februar 2018 i Hellevad Kirke kl. 14.00 og Ørum Kirke kl. 16.00. Alle som måtte have lyst, kan deltage i ordinationen og indsættelsen.

 

Sandra er opvokset på Færøerne i en kulturkristen familie, og har spillet cello som barn og sunget i kirkekor i teenageårene. Hun flyttede til Danmark som 16-årig, for at gå på efterskole og gymnasium. Hun er glad for at vandre og være i naturen og er interesseret i musik og sport, og er desuden strikkeglad.

 

Som præst vil hun engagere sig i lokalsamfundet, hun vil formidle det kristne budskab på en nutidig måde, så kirkegængerne føler, at de har fået noget ud af prædikenen. At snakke på hverdagsdansk er her en vigtig faktor, og dermed ikke bruger for mange teologiske fagtermer, men et sprog alle forstår, uden at det bliver banalt. Desuden lave gudstjenester og kirkelige aktiviteter for folk i alle aldre.

 

Menighedsrådene byder Sandra og hendes familie hjerteligt velkommen til Klokkerholm og glæder sig til samarbejdet.

Byens børn og unge synger gospel

Årets konfirmander i Klokkerholm har siden 2010 sunget gospel i forbindelse med konfirmationsforberedelsen. I årenes løb har mange unge oplevet hvad musik kan, når alle bidrager og løfter i flok. Mange forskellige instruktører har stået for arrangementet, og i år kommer sanger, komponist og entertainer Tina Buchholtz, som også stod for gospeldagen tilbage i 2010. Hun har sin pianist med, Henrik Tue Bjerg.

 

”Tina har stor erfaring i arbejdet med unge mennesker og har lavet mange projekter, hvor blandt andet 500 skolebørn har stået på en scene og sunget”, fortæller organist Lasse Christensen, som i samarbejde med menighedsrådene arrangerer gospelstævnet. Konfirmanderne kan vente en dag med melodier inspireret af det oprindelige rå afro-amerikanske udtryk samt den lyse og noget lettere skandinaviske tone.

 

Tina Buchholtz fortæller om arbejdet med børn og unge: ”Det er så livsbekræftende at arbejde med netop denne gruppe af unge, der er så fulde af liv. Dejligt at mærke at vi på en gang kan være seriøse og løsslupne sammen. For sådan en dag handler, for mig, meget om at opbygge fællesskaber – opbygge et fælles kulturelt fundament – det højner vores forståelse af og respekt for hinanden.”

 

Det er lørdag den 27. januar og dagen slutter med en gospelkoncert i Hellevad Kirke kl. 16.30, hvor alle er velkomne.

Storm P og evangeliet i Klokkerholm

De fleste kender sikkert Storm P`s vagabonder og hans klovne. Men at Storm P også var både samfundsrevsende og havde en religiøs side, er måske knap så kendt.

 

Domprovst Niels Chr. Kobbelgaard er inviteret til sogneeftermiddagen, onsdag den 24. januar kl. 14.00 i Konfirmandstuen i Klokkerholm, og vil i løbet af eftermiddagen belyse disse områder og måske gøre os klogere! For når man har med Storm P at gøre, er det ikke så ligetil at finde system i galskaben. Som opvarmning til aftenen, bringes her et par citater af Robert Storm Petersen: – "Livet er en cirkus, man kommer ind og bukker, render rundt, bukker igen og går ud". – "Måske har jeg modsagt mig selv i aften. Men hvad jeg har sagt, står jeg ved".

 

Eftermiddagens arrangement sker i et samarbejde mellem Hellevad og Ørum Sognes Menighedsråd og Hellevadlund Centerråd.

Kære minikonfirmand

Kære minikonfirmand 🙂


Nu begynder en spændende og sjov tid, hvor vi skal udforske kirken, livet, de store spørgsmål og alt muligt andet – og du kan være med! Du og dine venner i 3. klasse inviteres nemlig til at gå til minikonfirmand. Vi skal synge, lege, høre historier, være kreative sammen, gå på opdagelse i kirken og se film.

Vi begynder onsdag den 10. januar 2018. Undervisningen foregår blandt andet som en del af UUV. Vi kommer og henter jer efter skoletid klokken 13.05 og vi slutter klokken 14.40, så sidste afgang med skolebussen kan nås klokken 15.00.

Undervisningen finder sted dels i Konfirmandstuen (Bredkærsvej 22) og Hellevad Kirke følgende onsdage: 10.-17.-(24.*)-31. januar, 7.-14.-(21.*)-28. februar, 7.-14.-21. marts (* = undervisningen er aflyst).

Tilmelding sker via mail til: lasse@hellevadkirke.dk – med elevens fulde navn, forældres navne, telefonnumre, mail- og postadresser. Derudover forældres samtykke om der må tages billeder, hvor eleven er på, fx til brug på sociale medier, hjemmeside og aviser.

Med venlig hilsen Organist Lasse Christensen Telefon/SMS: 28 39 77 90

Vigtige datoer: 10. januar: Første undervisningsgang. 11. februar: Fastelavnsgudstjeneste i Hellevad Kirke kl. 14.00 med efterfølgende tøndeslagning og boller/kakao i præstegården. : Palmesøndagsgudstjeneste i Hellevad Kirke kl. 11.00 og afslutning på minikonfirmandforløbet.

Det blev en gran-bibel

Det blev en gran-bibel

 

Mange har sikkert ventet på at se årets grankreation på Hellevad Kirkegård. Inspirationen er årets 500 års jubilæum for Reformationen.

 

Klokkerholm: For fire år siden lavede gravermedhjælperne Bente Kristensen og Lars Jensen for sjov en engel af gran på kirkegården i Klokkerholm. Det var startskuddet til en hyggelig tradition, som året efter fik stor opmærksomhed: Et klassisk flettede gran-julehjerte gik viralt på Facebook! – og traditioner har det med at gentage sig, så sidste års gran-kreation, en Betlehemsstjerne, gik også viralt og blev nævnt i mange medier, inklusiv et indslag i TV2 Nord.

 

I anledningen af årets Reformationsjubilæum har Bente og Lars lavet en bibel, som bærer titlen: "Skriften alene. Kristus alene. Troen alene". Som noget nyt har kirken fået produceret en lille 34 sekunders hurtigvideo af arbejdet med granbiblen. Derudover har Bente og Lars fået redigeret en lille folder om de dybere tanker med granbiblen, som kan hentes i våbenhuset.

 

Grandækningen kan ses syd for våbenhuset ved Hellevad Kirke.

 

1. søndag i advent

Første søndag i advent afholdes den årlige juletræsfest i Ørum – en gammel tradition, hvor der arrangeres børnegudstjeneste i Ørum Kirke kl. 13.00 med efterfølgende samvær i forsamlingshuset. Ved gudstjenesten medvirker vikarpræst Kirsten Pallesen, da præstestillingen stadig er ledig, og kirkens børne- og ungdomskor under ledelse af organist Lasse Christensen. Korene vil synge nogle julesange, som de også skal synge til den store julekoncert i Hellevad Kirke på Luciadagen. Gudstjenesten slutter ved juletræet udenfor, som bliver tændt.

 

Efter gudstjenesten venter der varme æbleskiver og gløgg i forsamlingshuset overfor kirken. Undervejs underholdning med trylleshow ved Rasmus Ebild fra Herning og dans omkring juletræet, hvor Bjarne Jensen spiller harmonika til. Og mon ikke der også kommer besøg af en herre, der har travlt i december måned?

 

I Hellevad Kirke inviteres til spejdergudstjeneste kl. 16.00, hvor Dannerhøj Gruppen bærer levende lys og faner ind i kirken. Gudstjenesten slutter ligesom i Ørum ved juletræet på kirkens torv, som borgerforeningen har sponsoreret. Lysene på træet bliver ligeledes tændt og 'Dejlig er jorden' bliver sunget.

Trompetist Heidi Sørensen medvirker begge steder.

Klokkerholm synger julen ind

Børn, unge og voksne synger julen ind ved årets julekoncert i Hellevad Kirke.
 
I år afholdes den årlige julekoncert i Hellevad Kirke på luciadagen den 13. december og kirkens børne- og ungdomskor indleder – meget passende – koncerten med et luciaoptog.
– "Det bliver uden tvivl et smukt optog, hvor omkring 25 forventningsfulde korsangere går i procession og bærer de meget fine luciakjoler, som Inge Jørgensen fra Klokkerholm har syet", fortæller organist Lasse Christensen, som leder kirkens korarbejde, og fortætter:
 
– "Koret har vokseværk, og Inge har igen, igen i år indvilgede i at sy nye kjoler."
Luciakjolen er oprindelig en natkjole, da helgeinden Sankta Lucia trods et forbud delte mad ud til de fattige om natten. På hovedet bar hun en krans med lys, så hun kunne se og havde hænderne fri til at hjælp. Traditionen med luciaoptog er relativt ny og kommer fra Sverige – og har som sådan ikke noget med julen at gøre. På grund af sin tro og et tvangsægteskab led Lucia martyrdøden den 13. december i 300-tallet.
 
Udover børne- og ungdomskoret medvirker kirkekoret og det lokale bykor, Klokkerholm Koret. Kort sagt ene af gode lokale kræfter. Korene medvirker hver især med et program, og koncerten afsluttes med tre fællesnumre, hvor alle kor synger sammen. I alt op mod 60 korsangere.
 
Børne- og ungdomskoret var i starten af november på korweekend, hvor de blandt andet medvirkede til et korstævne i Skalborg Kirke sammen med over 100 andre korsangere fra hele Nordjylland. På stævnet lærte de nogle julesange, som de vil synge til koncerten.
 
Kirkekoret medvirker blandt andet med stemningsfulde numre, hvor sangerne blandt andet står spredt rundt i kirken. Koret har 7 medlemmer og medvirker flere gange om måneden til gudstjenester i Hellevad og Ørum Kirker.
 
Klokkerholm Koret består af knap 30 korsangere. Korets mangeårige dirigent, Line M.G. Nørgaard, medvirker også på tværfløjte under fællessangen i selskab med Heidi Andersen på trompet.
 
Udover julemusikken klinger der også ord fra julens kernelæsninger. Efter julekoncerten er menighedsrådet vært ved et glas vin. Der venter en meget stemningsfuld julekoncert, som man bør opleve.
 
 
Fakta
Dato: onsdag den 13. december 2017 kl. 19.00. Fri entré.
Sted: Hellevad Kirke i Klokkerholm.
Medvirkende: Hellevad-Ørum Kirkekor (bestående af børne- og ungdomskor og kirkekor) under ledelse af organist Lasse Christensen og Klokkerholm Koret under ledelse af dirigent Line M.G. Nørgaard.
Arrangør: Hellevad og Ørum Sognes Menighedsråd.
 

Cohen-musik i Hellevad Kirke

Cohen-musik i Hellevad Kirke

Søndag den 19. november kan man opleve en spændende Leonard Cohen-gudstjeneste i Hellevad Kirke i Klokkerholm ved bandet ’Brothers of Mercy’.

Gudstjenesten følger Cohens forsøg på at nå både Gud og Kvinden med sit 'Hallelujah' i sange, der i musik og ord omfavner deres bibelske referencer. Disse vil blive læst op i løbet af gudstjenesten som optakt til et udvalg af Cohens sange, der samtidig sætter dem i et nyt lys. Temaet er 'Det uperfekte menneske'.

Den canadiske digter Leonard Cohen har med sine tekster igennem de sidste knapt 60 år udforsket grænseområdet mellem himmel og jord. Kærlighed til Gud og til Sandheden væver sig i Cohens mytisk-religiøse univers tæt sammen med kærlighed til Kvinden. Det er kærligheden, der med Cohens egne ord er "overlevelsens eneste drivkraft".

Brothers of Mercy er Sune Liisberg (bas), Carsten Tranberg-Krab (guitar) og Peter Danielsen (vokal og guitar). Bandet har i over 15 år optrådt i hele landet med personlige fortolkninger af Leonard Cohens sange. De to sognepræster og idéhistorikeren har spillet en lang række koncerter i kirker, caféer, fængsler og festivaler. Ud over at optræde med Leonard Cohen fortolkninger har de tre udgivet 2 CD'er, med egne sange som "The Great Event" og en enkelt CD med Cohen-fortolkninger.

Dansk Lastbil Nostalgi

Dansk Lastbil Nostalgi

Som ny forening i Klokkerholm vil vi, Dansk Lastbil Nostalgi, gerne fremvise vores lokaler og materiel samt have en snak om hvem vi er og hvad vi går og laver.

Derfor inviterer vi interesserede til åbent hus på Hellevadvej 3 , Klokkerholm lørdag den 18. november kl. 10.00 – 16.00. Vi vil være vært ved en "kop kaffe"